Ogłoszenia bieżące

pszczola pisze

E-Skrzynka Podawcza (1)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Przedszkola Publicznego nr 4 w Rzeszowie

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 nr. 64 poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. 2005 Nr. 200 poz. 1651) uruchomiono Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP).

Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie www.epuap.gov.pl.

Obecna funkcjonalność skrzynki jest nieustannie poszerzana. Pieczę nad tym procesem sprawuje Departament ds. Informatyzacji przy MSWiA.
Aby używać systemu ePUAP do korespondencji z Przedszkolem Publicznym Nr 4 w Rzeszowie należy:

1. Dokonać rejestracji i logowania na platformie: www.epuap.gov.pl

2. Ze strony głównej platformy ePUAP przejść do zakładki Katalog Spraw i wyszukać podmiot: Przedszkole Publiczne nr 4 w Rzeszowie

3.  WAŻNE! Przed wysłaniem wniosku przez platformę ePUAP prosimy zapoznać się z wymaganiami dla dokumentów dostarczanych do Przedszkola Publicznego Nr 4 w Rzeszowie.

Akceptowalne formaty załączników to:
a. DOC, RTF, ODT
b. XLS, ODS
c. CSV
d. TXT
e. GIF, TIF, BMP, JPG , PNG
f. PDF
g. ZIP, RAR (archiwa mogą zawierać wyłącznie akceptowalne formaty załączników)


Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB.

Adres skrzynki ePUAP Przedszkola Publicznego Nr 4 w Rzeszowie do przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych:
/PP4Rzeszow/skrytka – adres dedykowany dla korespondencji wyłącznie w zakresie w którym, zgodnie z przepisami szczególnymi, pisma nie wymagają podpisu.

Uwaga! wysłanie pisma nie wymaga podpisu elektronicznego, ale podpis elektroniczny wymagany jest, aby odebrać odpowiedź wysłaną na adres skrytki ePUAP odbiorcy.

 

Dzieci

,, Dzieci są jak posiane nasiona. Trzeba je codziennie podlewać,

poświęcać im uwagę i pielęgnować. 
W takich warunkach nasiona kiełkują, rośliny rosną, a potem zakwitają. ..."  
  

                  

                                                                                                     Shinichi Suzuki

 

 

 

 

 

MY dbamy o Wasze pociechy!

facebookgallerycontact