W tym dziale:

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne nr 4 w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych przedmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Publicznego nr 4 w Rzeszowie:

www.pp4.resman.pl

Data publikacji strony internetowej: 22.09.2013r

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.10.2020r

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

· filmy posiadają skrótowe napisy dla osób głuchych,

· część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

· brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

· mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

· filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 14.10.2020r

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Siedziba podmiotu: Przedszkole Publiczne Nr 4 W Rzeszowie, ul. Śniadeckich 18, 35- 006 Rzeszów.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Na ten adres można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
 • wskazania strony aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
 • udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie strony lub elementu strony, którego dotyczy żądanie 
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie  później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny nie zwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu prowadzącego pocztą lub drogą elektroniczną.  Skargę można również złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej: Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

1. Aby wejść do budynku należy  wejść po schodach z balustradami, prowadzących wprost do drzwi wejściowych - drzwi zewnętrzne oraz drugie - z przedsionka do holu na parterze, otwieranych ręcznie. 

2. Budynek Przedszkola to budynek wielopoziomowy: w głównym skrzydle jednokondygnacyjny, w bocznym skrzydle dwukondygnacyjny, bez podjazdów i wind . Posiada 5 sal dydaktycznych, korytarz - szatnię. Są cztery wyjścia ewakuacyjne, które posiadają schody, lecz nie mają podjazdów na wózki, nie są dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi są dwuskrzydłowe, otwierane na oścież.

3. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, itp.

4. Przedszkole posiada parking.

5. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


APLIKACJE MOBILNE

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 

 

 

Zobacz artykuły...
niedziela, 08 listopad 2020 16:19 Napisane przez

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole Publiczne nr 4 w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych przedmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Publicznego Nr 4 w Rzeszowie: www.pp4.resman.pl

Data publikacji strony internetowej: 22.09.2013r

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.10.2020r

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
· filmy posiadają skrótowe napisy dla osób głuchych,
· część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
· brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:
· mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
· filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 14.10.2020r

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Siedziba podmiotu: Przedszkole Publiczne Nr 4 w Rzeszowie, ul. Śniadeckich 18, 35- 006 Rzeszów.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Osobą kontaktową jest dyrektor Katarzyna Dziedzic, Kontakt telefoniczny: 17 7483201 
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na ten adres można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
 • wskazania strony aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
 • udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie strony lub elementu strony, którego dotyczy żądanie 
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie  później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny nie zwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu prowadzącego pocztą lub drogą elektroniczną.  Skargę można również złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej: Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

1. Aby wejść do budynku należy  wejść po schodach z balustradami, prowadzących wprost do drzwi wejściowych - drzwi zewnętrzne oraz drugie - z przedsionka do holu na parterze, otwieranych ręcznie. 

2. Budynek Przedszkola to budynek wielopoziomowy: w głównym skrzydle jednokondygnacyjny, w bocznym skrzydle dwukondygnacyjny, bez podjazdów i wind . Posiada 5 sal dydaktycznych, korytarz - szatnię. Są cztery wyjścia ewakuacyjne, które posiadają schody, lecz nie mają podjazdów na wózki, nie są dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi są dwuskrzydłowe, otwierane na oścież.

3. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, itp.

4. Przedszkole posiada parking.

5. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


APLIKACJE MOBILNE

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 

Dzieci

,, Dzieci są jak posiane nasiona. Trzeba je codziennie podlewać,

poświęcać im uwagę i pielęgnować. 
W takich warunkach nasiona kiełkują, rośliny rosną, a potem zakwitają. ..."  
  

                  

                                                                                                     Shinichi Suzuki

 

 

 

 

 

MY dbamy o Wasze pociechy!

facebookgallerycontact