Archiwum

bee painter

Prosimy o codzienne głosy w konkursie Akademii Play - Doh

Prosimy Rodziców, bliskich i znajomych 
o codzienne oddawanie głosów na naszą pracę:
 
„Przyjęcie urodzinowe z Akademią Wyobraźni Play Doh” 
praca wykonana wspólnie przez dzieci z gr. 3 , 4  i 5  na stronie :

 http://www.akademia-playdoh.pl/akademiawyobrazni,konkurs,31,przyjecie-urodzinowe.html 
 praca nr 33 - W wyszukiwarce na stronie konkursu należy wpisać Przedszkole Publiczne nr 4 - i wyskoczy nasza praca :) Po wejściu na stronę przez link może wyskoczyć błąd. Nie zrażajmy się - zamykamy komunikat i oddajemy głos .

Głosowanie na stronie internetowej Programu będzie trwało od 30 kwietnia, do 21 maja 2018 r., do godz. 24:00. 
Jury wybierze 3 (słownie: trzy) zwycięskie prace spośród 30 prac z największą ilością głosów oraz przyzna 10 (słownie: dziesięć) wyróżnień spośród wszystkich zgłoszonych do Konkursu Prac Konkursowych.

Wyniki opublikowane zostaną 4 czerwca 2018 r., do godz. 14:00.

ZASADY GŁOSOWANIA I PRZYPADKI NADUŻYĆ W GŁOSOWANIU

1. Głosowanie będzie się odbywać na podstawie głosowania na stronie internetowej Programu www.akademia-playdoh.pl.

2. Z każdego numeru IP w ciągu 24 godzin (tj. od godziny 00:00 do godziny 23:59 tego samego dnia) można oddać jeden głos na jedną wybraną Pracę Konkursową, za pośrednictwem przycisku „Oddaj głos”.

3. Kryterium ograniczenia oddawania głosów jest jeden adres IP oraz jeden adres e-mail.

4. Rankingi Konkursów będą dostępne na stronie internetowej www.akademia-playdoh.pl, w zakładce AKADEMIA WYOBRAŹNI, na podstronie KONKURSY.

5. Podczas głosowania niedopuszczalne są próby obejścia systemów zabezpieczenia, a w szczególności: a. Zmienianie adresów IP, b. Korzystanie z fikcyjnych kont e-mail, c. Stosowanie programów do automatycznego głosowania.

6. Powyższe działania są niezgodne z warunkami Regulaminu oraz podstawowymi zasadami fair play. Działania takie są jednocześnie próbą oszustwa i wyłudzenia nagrody, co klasyfikuje je jako przestępstwo i mogą być zgłoszone przez Organizatora do odpowiednich służb.

7. W przypadku wykrycia przez Organizatora podejrzenia prób obejścia systemu zabezpieczeń ujętych w punkcie 4 niniejszego paragrafu, Organizator ma prawo do usunięcia takiego zgłoszenia z Konkursu lub odjęcia nieuczciwie uzyskanych głosów w zależności od ich liczby.

8. W przypadku wykrycia przez Organizatora działań ujętych w punkcie 4 tego paragrafu po wręczeniu nagrody danej grupie przedszkolnej, będzie ona zobowiązana jest do zwrotu nagrody bądź ekwiwalentu pieniężnego równego wartości tej nagrody.

Dzieci

,, Dzieci są jak posiane nasiona. Trzeba je codziennie podlewać,

poświęcać im uwagę i pielęgnować. 
W takich warunkach nasiona kiełkują, rośliny rosną, a potem zakwitają. ..."  
  

                  

                                                                                                     Shinichi Suzuki

 

 

 

 

 

MY dbamy o Wasze pociechy!

facebookgallerycontact