Artykuły dla rodziców

kids drawing

Propozycja zajęć dla dzieci - gr.3

2020-03-25    Tydzień Wiosenne przebudzenia. 

 

1-      Zabawa plastyczna – Pierwsze bazie.

Dla dziecka: narysowany wazon, kolorowy papier, szare gazety, nożyczki, klej.

Dziecko przykleja na kartce wazon wycięty po liniach narysowanych przez dorosłego lub przez siebie., na wazonie przykleja paski papieru wydarte z szarych gazet (gałązki); dokleja po obu stronach gałązek wydarte z gazet niewielkie owale – bazie.

Przeliczają gałązki w wazonach; określają, na której gałązce jest najwięcej.

Karta pracy, cz. 3, s. 56. Oglądanie obrazków. Omawianie etapów rozwojowych żaby. Kończenie rysowania żab według wzoru. Kolorowanie ich. 

2-      Zabawy przy piosence Wiosenne buziaki.

• Ćwiczenia wyrabiające umiejętność świadomego poruszania się w rytm dźwięków instrumentu. Bębenek. Dzieci poruszają się zgodnie z rytmem wybijanym na bębenku: maszerują, podskakują. Na przerwę w muzyce wykonują przysiad. Głośny dźwięk instrumentu oznacza wykonanie obrotu.

• Ćwiczenie oddechowe – Łąka wiosną.

Dla dziecka: kolorowy kwiatek z bibuły, zielona kartka, słomka.

Dzieci zajmują miejsca przy stolikach. Przed dzieckiem na stoliku leżą wycięte z bibuły kolorowe kwiatki oraz zielona kartka – łąka. Zadaniem dzieci jest przeniesienie jak największej liczby kwiatków na swoją łąkę za pomocą słomki.

• Zabawa Rośnie trawa, rozwijająca zdolność szybkiej reakcji na ustalony sygnał. Bębenek.        

Dzieci w przysiadzie, zajmują miejsca na okręgu, twarzami do jego środka. Dorosły – wiosna – śpiewa piosenkę Wiosenne buziaki, równocześnie na raz wybija rytm na bębenku. Dzieci kolejno przechodzą do pozycji stojącej, zgodnie z wybijanym rytmem. Podczas powtórzenia zabawy kolejno przechodzą do siadu skrzyżnego, zgodnie z wybijanym rytmem.

• Zabawa z zastosowaniem piosenki Wiosenne buziaki.

Dzieci są ustawione w dwóch kołach, przodem do ich środka. Dorosły wprowadza do piosenki elementy ruchu, wg pomysłów rodziców lub dzieci.

Dzieci maszerują w rytmie marakasu, w określonym kierunku. Każde dziecko trzyma w ręce żółty pasek bibuły – promyczek słońca. Kiedy dzieci usłyszą dźwięk dzwoneczka, zatrzymują się. Dorosły unosi wybrany przez siebie piktogram, np. słoneczko z pięcioma promykami. Dzieci ustawiają się w kołach, zgodnie z liczbą promyków na piktogramie, i recytują tekst Bożeny Formy: Słoneczko świeci nad łąką,   wszyscy się cieszą, bo właśnie promyki ciepłe wysyła,   wiosna się zaczyna.

3-      Pierwszy motyl – praca plastyczna.

• Zapoznanie z budową motyla. Duże zdjęcie/obrazek motyla.

Dorosły pokazuje zdjęcie/obrazek motyla i omawia jego budowę. Ciało motyla jest zbudowane z trzech części: głowy, tułowia, odwłoka. Na głowie motyl ma parę oczu (złożonych), parę czułków oraz ssący aparat gębowy. Tułów składa się z trzech segmentów, na których znajdują się trzy pary odnóży. Od tułowia odchodzą dwie pary skrzydeł pokrytych łuskami.

• Oglądanie zdjęć/obrazków różnych motyli, słuchanie ich nazw.

• Wykonanie pracy plastycznej Pierwszy motyl.

Dla dziecka: wyprawka, karta 19, klej, nożyczki, kredki, flamastry.

Wycinanie z karty rysunku motyla. Kończenie kolorowania rysunku motyla. Nacinanie obrazka motyla w wyznaczonych miejscach i składanie go według wzoru. Przyklejanie główki we właściwym miejscu. Motylami można ozdobić np. pokój.

• Zabawa ruchowa Głodne żabki. Dzieci są żabkami. Poruszają się, skacząc. Na hasło: Mucha, wyskakują w górę, aby złapać jedzenie, następnie skaczą dalej.

• Zabawa bieżna Motylki. Tamburyn. Dzieci są motylkami. Biegają przy akompaniamencie tamburynu, poruszając rękami jak skrzydełkami. Podczas przerwy w grze zastygają w bezruchu.

• Zabawa twórcza – Na powitanie wiosny.

Dzieci wymyślają zdania, jakimi powitałyby wiosnę. Tworzą wspólne opowiadanie o przyjściu wiosny poprzez łączenie w całość kolejnych zdań dopowiadanych przez chętne dzieci.

Karta pracy, cz. 3, s. 57. Oglądanie obrazka sasanki. Powtarzanie jej nazwy. Dorysowywanie brakujących części sasanki na kolejnych rysunkach. Oglądanie obrazków przedstawiających, jak rozwijała się sasanka. Określanie, czego potrzebują sasanka i inne rośliny, żeby się rozwijać.

Dzieci

,, Dzieci są jak posiane nasiona. Trzeba je codziennie podlewać,

poświęcać im uwagę i pielęgnować. 
W takich warunkach nasiona kiełkują, rośliny rosną, a potem zakwitają. ..."  
  

                  

                                                                                                     Shinichi Suzuki

 

 

 

 

 

MY dbamy o Wasze pociechy!

facebookgallerycontact